Fliserensning

Er dine fliser blevet trætte eller fyldte med flisepest?
Overfladerensning - imprægnering og nyt fugesand puster liv i dem igen!

Flisepest - den mest forekommende årsag til grimme fliser 

Det er nok de fleste bekendt, at flisepest er et stigende problem - Men hvorfor er vi begyndt at se disse hvide pletter, der mest ligner strøget, da tyggegummibølgen engang var inde over os? Ser vi med miljømæssige øjne, er flisepest faktisk positivt og hvorfor så det? Jo flisepest trives ikke så godt i forurenet miljø. Vores kunder konstaterer ofte, at det problem havde de ikke før i tiden - og før i tiden snakker vi i 80,erne og 90,erne. Dengang var miljøet belastet med syreregn, som opstod som følge af kulkraftværkernes udledninger. Syreregnen gav simpelthen ringe vækstmuligheder for flisepesten.

Men et varmere og mere fugtigt klima har også en del af indflydelsen på, at vi ser flisepest mere og mere.
Flisepest er en svampeart. Den optager sin næring fra luften og trives derved bedst i skyggeområder. Flisernes beskaffenhed er heller ikke helt uvæsentligt. Har dine fliser nogle år på bagen, har de langsomt mistet den imprægnering, fabrikken gav dem, da de blev lagt. I nogle tilfælde har boligejere selv forsøgt at rense overfladen med direkte stråle fra en højtryksrenser eller kemi og børste, hvilket skaber mikroskobiske ar i betonen, hvorved begroninger får bedre forankringsmuligheder. Selvom en flisebehandling er udført korrekt, men fliserne ikke er blevet imprægneret, vil overfladen stå pivåben og problemerne vil på ganske kort tid fordobles.

Sådan ser flisepest ud i form af hvide pletter

pic

Sådan behandles flisepest 

Flisepest skal behandlies mekanisk for at få det bedste resultat. Det er også det mest miljørigtige. Fliserne overfladebehandles med en særlig fliserenser med roterende dyser med et tryk på omkring 200 bar. 

De roterende dyser er således vinklet, at de ikke spuler direkte ned i flisen og beskadiger overfladen, hvorved der opstår mikroskopiske porer, der får begroninger til at vedhæfte sig hurtigere.

En overfladerensning af dine fliser har også den tilfgift, at fugerne renses ud, således ukrudt fjernes.

Imprægneringens funktion

Imprægneringen sørger for at lukke flisens overflade af, således begroninger ikke kan vokse fast i de mikroskopiske porer, der er i en flises overflade, hvilket er imprægneringens primære opgave.
Er flisen imprægneret vil der fortsat kunne danne sig algebelægninger oven på fliserne. Disse belægninger kan imidlertidig fjernes med algemiddel.

pic

pic

pic

Holdbarhed

Holdbarheden af en behandling afhænger af om fliserne ligger i gang- eller kørselsområde. Indkørsler m.m, hvor der kører biler, vil slide mere på fliserne og dermed også den imprægnering, fliserne har fået. 
Producenten af imprægneringen siger indtil 8 år for fliser med kørselsbelastning og op til 12 år for arealer for gående.